سختی سنج TDS

سختی سنج TDS | سختی سنج چیست؟دستگاه سختی سنج آب برای اندازه گیری میزان سختی آب (املاح محلول در آب) مورد استفاده قرار میگیرد و معیاری جهت سنجش میزان شفافت آب می باشد.تی دی اس با توجه به میزان مواد جامد محلول در آب و نوع آن (آلی یا غیر آلی) تعیین می شود.کیت سختی سنج برند KO JINE و HM جز بهترین دستگاه سختی سنج آب می باشند.این نوع دستگاه سختی سنج باطری خور می باشند و شما به راحتی با اندازه گیری میزان سختی آب می توانید زمان دقیق تعویض فیلتر دستگاه تصفیه آب خانگی خود را متوجه شوید.

روش سختی سنجی آب در منزل

دستگاه سختی سنج خانگی

در حال نمایش 2 نتیجه