فیلتر پکیج دستگاه تصفیه آب

فیلتر پکیج دستگاه تصفیه آب فیلتر پکیج پلی فسفات جهت جلوگیری از ایجاد رسوب های آهکی برروی پکیج و یا رادیاتور میشود. این فیلتر عمر مفید پکیج رو بالا برده و باعث عملکرد مطلوب تر آن می شود.

قیمت فیلتر پکیج نسبت به کارآیی آن بسیار مناسب است و نحوه نصب فیلتر پکیج به راحتی توسط خود خریدار انجام می پذیرد.
تعویض فیلتر پکیج به طور معمول باید بین 6 الی 8 ماه صورت گیرد.

فیلتر پکیج دستگاه تصفیه آب فیلتر پکیج دستگاه تصفیه آب فیلتر پکیج پلی فسفات جهت جلوگیری از ایجاد رسوب های آهکی خرید قیمت تعویض

در حال نمایش 2 نتیجه