پیش فیلتراسیون
پیش فیلتراسیون ،تصفیه آبی است جهت نصب برروی انشعاب آب ورودی ساختمان جهت از بین بردن رسوبات اولیه آب.این نوع تصفیه آب دارای فیلترهای جامبو تایوانی برای تصفیه آب ورودی کل ساختمان می باشد.تعویض فیلتر این نوع از دستگاههای تصفیه آب براحتی انجام میپذیرد.

مشاهده همه 2 نتیجه

پیش فیلتراسیون سوفیلتر مدل جامبو

3,450,000 تومان
46.9%