فیلتر ممبراین قلب دستگاههای تصفیه آب با روش اسمز معکوس یا ro هستند. فیلتر ممبراین بوسیله غشای کامپوزیت 13 لایه با ظرفیت 50 گالن نیترات، نیتریت، جیوه، سرب و آرسنیک را از آب گرفته و باعث کاهش سختی آب می شود.
فیلتر ممبراین در دستگاههای تصفیه آب بعنوان فیلتر چهارم مورد استفاده قرار می گیرد. فیلتر ممبراین در دستگاههای آب شیرین کن مورد استفاده قرار میگیرد. فیلتر ممبراین با توجه به میزان آلودگی آب منطقه باید بین 12 تا 15 ماه یکبار تعویض گردد.

در حال نمایش 3 نتیجه