تاثیر آب بر فشار خون و گرفتگی عضلات

تاثیر آب بر فشار خون و گرفتگی عضلات

تاثیر آب بر فشار خون و گرفتگی عضلات

تاثیر آب بر فشار خون و گرفتگی عضلات

تاثیر آب بر فشار خون و گرفتگی عضلات | همانطور که می دانیم بیش از ۷۵% از خون از آب شکل گرفته است. بنابراین سلامت آب خون ارتباط تنگاتنگی دارد.
از آنجا که با استفاده آب آلوده، سیستم دفاعی بدن بیشتر فعالیت فرد را جهت دفع این آلودگی ها به کار خواهد برد، به طور طبیعی از حجم خون کاسته خواهد شد و به محض افت حجم خون، مویرگهای کمتر فعال بسته می شود تا قسمت های فعال تر به خون کافی دسترسی داشته باشند. نتیجه این مورد به بالا رفتن غیرطبیعی فشار خون منجر خواهد شد. گرفتگی عضلات به انقباض ناگهانی و دردناک عضلات گفته می شود که اغلب به دلیل عدم استفاده آب کافی و یا نارسایی املاح و مواد معدنی (کلسیم، پتاسیم و منیزیم و یون های مثبت مفید و….) اتفاق می افتد.

نقش آب در گرفتگی عضلات

نقش آب در گرفتگی عضلات

به طور طبیعی زمانی که عضلات منقبض می شود تبادل املاح معدنی در بدن ما اتفاق می افتد نارسایی در تبادل و یا اختلال و کمبود این مواد معدنی در بدن و همچنین افزایش املاح مضر و سموم در عضلات باعث خشکی انها شده و گرفتگی عضلات اتفاق می افتد.

نقش آب در گرفتگی عضلات

نقش آب در گرفتگی عضلات

دستگاه تصفیه آب خانگی

آب معدنی

نقش آب در گرفتگی عضلات پا

نقش آب در گرفتگی عضلات گردن

 

امتیاز دهید post

پیغام بگذارید

Related Posts

منابع و مآخذ

منابع و مآخذ اصول تصفیه آب ،چالکش امیری،ارکان دانش، ۱۳۹۲ روشهای نوین تصفیه، مهابی، شولا…Read more